Úhrada za služby

 

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU OD 1. 10. 2016

     pokoj

 ubytování/den 

 stravování/den 

 celkem/den  

měsíční úhrada   celkem

 dvoulůžkový 

        181 Kč

        149 Kč

     330 Kč   

   10 032 Kč

 třílůžkový

        161 Kč

        149 Kč

     310 Kč

     9 424 Kč

 čtyřlůžkový   

        151 Kč

        149 Kč

     300 Kč

     9 120 Kč

 

úhrady web 

V částce za měsíc je počítáno 30,4 dní (tj. 365 dní : 12 měsíců)

Vypočtená úhrada za kalendářní měsíc se zaokrouhluje matematicky na celé koruny

 

Úhrada za péči - platnost od 1.8. 2016

Zařízení náleží úhrada odpovídající plné výši přiznaného příspěvku na péči.

 1. stupeň

2.stupeň

3.stupeň

4.stupeň

 880,-

4 400,-

8 800,-

 13 200,-

 

Ošetřovatelská péče je hrazena ze zdravotního pojištění klienta

 

 

Pobyt klientů mimo Domov

  • Za den pobytu mimo Domov se považuje kalendářní den, kdy klient pobývá mimo Domov od 0:00 do 24:00 hodin.
  • Klientovi je vrácen přeplatek na úhradách za stravu a úkony péče.
  • Pokud klient odhlásil jednotlivé jídlo popřípadě celodenní stravu nebo nahlásil  celodenní pobyt mimo Domov nejpozději předcházející pracovní den do 10:00 hod. Přeplatek se vrací následovně:

              a) 100 % hodnoty potravin

  • při celodenním pobytu mimo Domov také

              b) 100 % denní částky příspěvku na péči

  • Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení je považována za předem oznámený pobyt mimo Domov.  Klientovi náleží vždy přeplatek za stravu. Přeplatek za úkony péče náleží pouze tehdy, pokud nebyla výplata příspěvku na péči z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení zastavena Úřadem práce, který je příslušný k řízení o příspěvku na péči.