Dobrovolníci v Domově

Dobrovolníkem je každý, kdo ve svém volném čase, ze své dobré vůle a bez nároku na odměnu vykonává užitečnou činnost ve prospěch jiných lidí.