Domácí řád

Domácí řád je souhrn zásad, práv a povinností zajišťujících klidný a spokojený život a pořádek v Domově důchodců Černožice (dále jen „Domov“). Domácí řád vychází zejména z praxe zavedené v Domově důchodců Černožice.

Je závazný pro všechny klienty a zaměstnance Domova, návštěvy, dobrovolníky, praktikanty a další osoby spolupracující s Domovem. 

 

DOMÁCÍ ŘÁD