V našem domově působí koordinátorka paliativní péče, která Vám ráda zodpoví dotazy k tématu závěru života v domově: 

Kontakt:  Lenka Doubková, tel: 722 992 451 

K informacím slouží i letáček Garantované nabídky paliativní péče v DD Černožice, který je k dispozici ZDE

 

DD Černožice byl během roku 2021 až 2022 zapojen do projektu zavádění palaitivní péče podporovaný nadačním fondem Abakus (dříve Avast). DD Černožice se do projektu zapojil společně s dalšími 14 domovy v České republice.

Projekt zahrnoval:

-        Mentoring - Tým 8 mentorů, kteří organizacím pomáhají řešit problémy, identifikovat příležitosti a rozvíjet úspěchy

-        Ucelený systém vzdělávání - Balíček 6 typů kurzů pro všechny paliativní profese pod vedením zkušených lektorů

-        Finanční a odborná podpora - Finance na rozvoj paliativní péče v průměrné výši kolem milionu korun včetně pokrytí mzdy koordinátora a průběžné všestranné podpory

 

Co je paliativní péče:

Paliativní péče je komplexní, aktivní, na kvalitu orientovaná péče,poskytovaná lidem kteří trpí nevyléčitelným onemocněním.

Paliativní péče se zaměřuje na kvalitu zbývajícího života klientů v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci a na podporu jejich rodinám.

Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další duševní a tělesná strádání, zachování lidské důstojnosti a poskytnutí podpory blízkým.

 

Hlavní cíl projektu v našem domově:

Poskytovat důstojnou péči všem klientům po celou dobu jejich pobytu a zajistit důstojné umírání.

Smrt a umírání je přirozenou součástí našeho života. Pokud nám někdo blízký zemře, je to vždy velmi smutné a bolestné. Pro většinu klientů jsme opravdovým domovem, a právě proto usilujeme o to, aby všichni mohli odcházet z tohoto světa dle svých představ.

Jsme si vědomi, že téma smrti a umírání může být pro mnohé velmi těžké, respektujeme tak právo říci NE – nechci se o tomto tématu bavit. Nedílnou součástí jsou samozřejmě také blízcí klienta, jejich spolupráce je žádoucí a vítaná.

Pouze vzájemným sdílením svých představ a přání budeme moci jednou odejít tak, jak bychom si přáli.