Informace pro zájemce o službu

Vážení zájemci a žadatelé o službu,
informujeme Vás, že od 1. 1. 2022 Domov důchodců Černožice již nebude poskytovat pobytovou sociální službu domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Od výše uvedeného data bude poskytována pouze pobytová sociální služba domova se zvláštním režimem dle § 50 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
 

Kontakty:

Sociální pracovnice 1. patro            Hana Šafářová, DiS.                      727 863 794

Sociální pracovnice 2. patro            Ing. Blanka Hudáková                    725 434 088

Sociální pracovnice 3. patro            

Vedoucí úseku sociální práce          Ing. Blanka Hudáková                    725 434 088

Sociální pracovník, 3. patro             Mgr. Lukáš Jakubec                       601 334 180


 

1) Žadatel o sociální službu

 • Žádost si můžete vyzvednout přímo v našem domově v kanceláři sociálních pracovníků nebo si ji stáhnout zde:

Žádost o přijetí

 

K samotné žádosti je NUTNÉ PŘILOŽIT:

1)    Výpis ze zdravotnické dokumentace od praktického lékaře

 

2)    Zprávu odborného lékaře (psychiatr, neurolog), která potvrzuje diagnózu onemocnění demence a nesmí být starší než 3 měsíce

 

 • Žádost je možno doručit osobně nebo zaslat poštou, popř. na email sociálních pracovnic. Máte-li zájem o prohlídku domova či bližší informace o službě, sociální pracovnice Vám je rády poskytnou, aby se Vám mohly plně věnovat, doporučujeme si předem dojednat termín schůzky, na základě kterého Vám garantujeme jejich přítomnost v Domově.
 • Je-li žádost doručena kompletní, garantujeme doručení oznámení o vyhovění/nevyhovění Vaší žádosti do 60 dnů od data přijetí kompletní žádosti.
 • Vyjádření lékaře a vyjádření odborného lékaře je konzultována se smluvním lékařem Domova, případně smluvním psychiatrem.
 • Čekací doba se pohybuje zpravidla od 3 do 12 měsíců zejména v závislosti uvolněném lůžku, na míře potřebnosti péče žadatele o službu a vhodnosti uvolněného lůžka pro konkrétního žadatele.
 • V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte sociální pracovnice (viz. kontakty)

 

2) Výběr žadatelů z pořadníku a příjem žadatele so sociální služby

 • Vhodného žadatele vybírá na základě jeho nepříznivé sociální situace, míře potřebnosti péče a vhodnosti na uvolněné lůžko komise složená ze sociální pracovnice, vedoucí úseku zdravotních služeb a vedoucí úseku sociálních služeb.
 • Sociální pracovnice po předchozí domluvě navštíví žadatele v místě jeho současného pobytu.
 • Žadatel je zpravidla přijat do 10 pracovních dnů.

3) Co je potřeba si připravit před přijetím

Pro předání sociální pracovnici

 • poslední výměr důchodu (požaduje-li žadatel sníženou úhradu)
 • rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči (byl-li přiznán)
 • občanský průkaz
 • finanční obnos na zaplacení pobytu (platba probíhá na ekonomickém úseku)
 • kopii rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, ustanovení opatrovníka, kopii úředně ověřené plné moci, kopii rozhodnutí o jiné formě zastoupení v souladu s občanským zákoníkem

Pro předání všeobecné sestře

 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • zdravotní dokumentaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře

Pro předání koordinátorovi přímé péče

 • ošacení k označení (doporučený seznam ošacení a další užitečné informace ke stažení zde)