,,Stupeň úcty ke stáří udává
stupeň ušlechtilosti a pravé ceny
u všech národů a kultur."

Ladislav Klíma

Slider

Domov důchodců Černožice

Poskytujeme pobytové sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem včetně pomoci s řešením nepříznivé sociální situace seniorů.

Seniorům poskytujeme takovou míru individuální podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti.

Služby Domova jsou určeny osobám, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

 
 
 
Domov pro seniory

Služba je poskytována seniorům od 65 let věku, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby.

 
Domov se zvláštním režimem

Služba je poskytována osobám od 40 let věku s chronickým duševním onemocněním, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby.

Volný čas v Domově

Skupinové a individuální aktivity pro naše klienty. Výlety, kulturní akce a sportovní hry. Přednášky a dny otevřených dveří spojené s tématickou výstavou.

 
Historie Domova

Domov je umístěn v památkově chráněné budově arch. Otakara Novotného. Budova pochází z roku 1926. Je označována také jako Sehnoutkův dům. Původně sloužil jako „Útulna továrních zaměstnanců“.

Zájemce o službu

Informace pro zájemce o službu, formulář žádosti a všech nezbytných příloh.

 
Volná pracovní místa

Najděte si lepší práci v naší aktuální nabídce pracovních míst. Příjemné pracovní prostředí ve stabilní organizaci s přátelskou atmosférou.

 
Dobrovolnictví

Staňte se součástí dění v našem Domově a zpříjemněte seniorům chvíle podzimu života.

 
Sponzoři

Pomozte nám zkvalitnit prostředí, přispět na kulturní a volnočasové aktivity našich klientů. Vaše dary vždy najdou uplatnění v životě našich klientů.