,,Stupeň úcty ke stáří udává
stupeň ušlechtilosti a pravé ceny
u všech národů a kultur."

Ladislav Klíma

Slider

Domov důchodců Černožice

Poskytujeme pobytové sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem včetně pomoci s řešením nepříznivé sociální situace seniorů.

Seniorům poskytujeme takovou míru individuální podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti.

Služby Domova jsou určeny osobám, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

 
Zájemce o službu

Informace pro zájemce a žadatele o službu. Žádost a její přílohy ke stažení. 

Domov pro seniory

Služba je poskytována seniorům od 65 let věku, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby.

 
Domov se zvláštním režimem

Služba je poskytována osobám od 40 let věku s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova, vaskulární, stařecká demence nebo demence jiného typu), kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby.

  
Volný čas v Domově

Skupinové a individuální aktivity pro naše klienty. Výlety, kulturní akce a sportovní hry. Přednášky a dny otevřených dveří spojené s tématickou výstavou.

 
Historie Domova

Domov je umístěn v památkově chráněné budově arch. Otakara Novotného. Budova pochází z roku 1926. Je označována také jako Sehnoutkův dům. Původně sloužil jako „Útulna továrních zaměstnanců“.

 
Volná pracovní místa

Najděte si lepší práci v naší aktuální nabídce pracovních míst. Příjemné pracovní prostředí ve stabilní organizaci s přátelskou atmosférou.

 
Informace ke koronaviru

Informace spojené s protiepidemickým opatřeními v našem Domově. 

Sponzoři

Pomozte nám zkvalitnit prostředí, přispět na kulturní a volnočasové aktivity našich klientů. Vaše dary vždy najdou uplatnění v životě našich klientů.