Informace v souvislosti s nákazou koronavirem týkající se Domova důchodců Černožice

Průběžně sledujeme informace o vývoji události a jsme ve spojení s KHS
Máme zpracovaný plán preventivních opatření 
Máme zpracovaný plán krizových opatření v případě karantény
V případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen
Činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány
 
 
Kontaktní údaje v souvislosti s mimořádnou situací: 
 • pro informace vztahující se k zabezpečení a provozu služby:
  • PhDr. Martin Scháněl, Ph.D., ředitel, tel. 736 521 869
  • Ing. Bc. Marcela Malíková, vedoucí úseku sociálních služeb, zástupce ředitele, tel. 725 741 179
 • pro informace o zdravotním stavu:
  • Alena Špetlová, vedoucí úseku zdravotních služeb, (v pracovní dny od 6 do 14:30), tel. 606 630 609
  • mimo tuto dobu všeobecné sestry, tel. 601 369 609
 • pro informace týkající se sociální péče
  • Ing. Bc. Marcela Malíková, vedoucí úseku sociálních služeb (v pracovní dny od 8 do 16:30), tel. 725  741 179
  • koordinátoři pater ve všední dny v čase od 7 do 15:30
   • 1. patro Mgr. Nikol Drbohlavová, koordinátorka, tel. 722 962 821
   • 2. patro Marie Friedrischková, koordinátorka, tel.: 601 583 022
   • 3. patro Radka Václavíková, koordinátorka, tel.: 702 250 374
 • pro informace o životě klientů, zprostředkování telefonického hovoru (v pracovní dny od 8 do 15 hodin):
  • 1. patro Hana Šafářová, DiS., sociální pracovnice, tel. 727 863 794
  • 2. patro Ing. Blanka Hudáková, sociální pracovnice, tel. 725 434 088
  • 3. patro Bc. Eliška Jakubcová, sociální pracovnice, tel. 727 863 774
  • vedoucí úseku sociální práce: Mgr. Petra Motlová, DiS., tel. 601 334 180 (v pracovní dny od 8 do 16:00)
 
 
Na základě usnesení vlády č. 131 ze dne 14. února 2021 jsou návštěvy v Domově omezeny. Návštěvu lze uskutečnit pouze za stanovených podmínek na základě tohoto usnesení. Pravidla pro realizaci návštěv v našem Domově ke stažení zde.  
 
Pro kontakt se svými blízkými můžete využít také telefonického hovoru či videohovoru prostřednictvím Skype a WhatsApp. Zprostředkování komunikace je možné na základě předchozí domluvy se sociální pracovnicí. Nově zprostředkováváme hovory i o víkendu. Na hovory o víkendu se domlouvejte se sociálními pracovnicemi ve všední dny.
 
Dne 9. 3. 2021 nabývá účinnosti Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021, které stanovuje povinnost s frekvencí jedenkrát za 5 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenuviru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů u všech klientů. Vyšetření se neprovádí:
a)osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCRtestu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;
b) osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případějednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
c)osobám, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR snegativním výsledkem,
d)osobám mladších 18 let
e)osobám vterminálním stadiu onemocnění.
 
Úplné znění Mimořádného opatření naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/
 

 

 

 

"Tablet od srdce"

  
 
 

Aktuální informace týkající se nákazy koronavirem naleznete na webových stránkách:

Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

 

Jak si správně umýt ruce

 

Informace pro cestovatele