Informace v souvislosti s nákazou koronavirem týkající se Domova důchodců Černožice

Průběžně sledujeme informace o vývoji události a jsme ve spojení s KHS
Máme zpracovaný plán preventivních opatření 
Máme zpracovaný plán krizových opatření v případě karantény
V případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen
Činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány
 
 
Kontaktní údaje v souvislosti s mimořádnou situací: 
 • pro informace vztahující se k zabezpečení a provozu služby:
  • PhDr. Martin Scháněl, Ph.D., ředitel, tel. 736 521 869
  • Ing. Bc. Marcela Malíková, vedoucí úseku sociálních služeb, zástupce ředitele, tel. 725 741 179
 • pro informace o zdravotním stavu:
  • Alena Špetlová, vedoucí úseku zdravotních služeb, (v pracovní dny od 6 do 14:30), tel. 606 630 609
  • mimo tuto dobu všeobecné sestry, tel. 601 369 609
 • pro informace týkající se sociální péče
  • Ing. Bc. Marcela Malíková, vedoucí úseku sociálních služeb (v pracovní dny od 8 do 16:30), tel. 725  741 179
  • vedoucí pater pater ve všední dny v čase od 7 do 15:30
   • 1. patro Mgr. Nikol Drbohlavová, vedoucí patra, tel. 722 962 821
   • 2. patro Marie Friedrischková, vedoucí patra, tel.: 601 583 022
   • 3. patro Radka Václavíková, vedoucí patra, tel.: 702 250 374
 • pro informace o životě klientů, zprostředkování telefonického hovoru (v pracovní dny od 8 do 15 hodin):
  • 1. patro Hana Šafářová, DiS., sociální pracovnice, tel. 727 863 794
  • 2. patro Ing. Blanka Hudáková, sociální pracovnice, tel. 725 434 088
  • 3. patro Bc. Eliška Jakubcová, sociální pracovnice, tel. 727 863 774
  • vedoucí úseku sociální práce: Mgr. Petra Motlová, DiS., tel. 601 334 180 (v pracovní dny od 8 do 16:00)
 
 
Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 7. 6. 2021 jsou návštěvy v Domově umožněny za stanovených podmínek v tomto mimořádném opatření.  Pravidla pro realizaci návštěv v našem Domově ke stažení zde.  
 
 
Pro kontakt se svými blízkými můžete využít také telefonického hovoru či videohovoru prostřednictvím Skype a WhatsApp. Zprostředkování komunikace je možné na základě předchozí domluvy se sociální pracovnicí. Nově zprostředkováváme hovory i o víkendu. Na hovory o víkendu se domlouvejte se sociálními pracovnicemi ve všední dny.
 
Mimořádné opatření MZČR, kterým se stanovila pravidla pro vycházení klientů mimo Domov, bylo zrušeno. Klienti tak mohou Domov opouštět bez omezení.
 
 
 
Dne 9. 3. 2021 nabývá účinnosti Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021, které stanovuje povinnost s frekvencí jedenkrát za 5 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenuviru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů u všech klientů. Vyšetření se neprovádí:
a)osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCRtestu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;
b) osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případějednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
c)osobám, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR snegativním výsledkem,
d)osobám mladších 18 let
e)osobám vterminálním stadiu onemocnění.
 
Úplné znění Mimořádného opatření naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/
 

 

 

 

"Tablet od srdce"

  
 
 

Aktuální informace týkající se nákazy koronavirem naleznete na webových stránkách:

Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

 

Jak si správně umýt ruce

 

Informace pro cestovatele