Informace v souvislosti s nákazou koronavirem týkající se Domova důchodců Černožice

Průběžně sledujeme informace o vývoji události a jsme ve spojení s KHS
Máme zpracovaný plán preventivních opatření 
Máme zpracovaný plán krizových opatření v případě karantény
V případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen
Činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány
 
 
Kontaktní údaje v souvislosti s mimořádnou situací: 
 • pro informace vztahující se k zabezpečení a provozu služby:
  • PhDr. Martin Scháněl, Ph.D., ředitel, tel. 736 521 869
  • Ing. Bc. Marcela Malíková, vedoucí úseku sociálních služeb, zástupce ředitele, tel. 725 741 179
 • pro informace o zdravotním stavu:
  • Alena Špetlová, vedoucí úseku zdravotních služeb, (v pracovní dny od 6 do 14:30), tel. 606 630 609
  • mimo tuto dobu všeobecné sestry, tel. 601 369 609
 • pro informace týkající se sociální péče
  • Ing. Bc. Marcela Malíková, vedoucí úseku sociálních služeb (v pracovní dny od 8 do 16:30), tel. 725  741 179
  • koordinátoři pater ve všední dny v čase od 7 do 15:30
   • 1. patro Ing.  Bc. Marcela Malíková
   • 2. patro Marie Friedrischková, koordinátorka, tel.: 601 583 022
   • 3. patro Radka Václavíková, koordinátorka, tel.: 702 250 374
 • pro informace o životě klientů, zprostředkování telefonického hovoru (v pracovní dny od 8 do 16 hodin):
  • 1. patro Hana Šafářová, DiS., sociální pracovnice, tel. 727 863 794
  • 2. patro Ing. Blanka Hudáková, sociální pracovnice, tel. 725 434 088
  • 3. patro Bc. Eliška Jakubcová, sociální pracovnice, tel. 727 863 774
  • vedoucí úseku sociální práce: Mgr. Petra Motlová, DiS., tel. 601 334 180 (v pracovní dny od 8 do 16:30)Vážení,
 
Bohužel i přes přísná hygienická opatření se nám nepodařilo zabránit proniknutí nákazy koronaviru do našeho Domova. V tuto chvíli antigenní testy odhalily nákazu u 16 klientů a 2 zaměstnanců. U všech klientů a zaměstnanců s pozitivním výsledkem budou co nejdříve provedeny i PCR testy.
Jsme v kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí. Rodiny klientů jsou o situaci informovány.
Pro dotazy týkající se zdravotního stavu volejte vedoucí úseku zdravotních služeb pí Aleně Špetlové na telefonní číslo 606 630 609 v době od 6 do 14:30, mimo tento čas na telefonní číslo všeobecných sester 601 369 609.
Pro obecné dotazy k péči o klienty volejte vedoucí úseku sociálních služeb Ing. Bc. Marcele Malíkové na telefonní číslo 725 741 179 v době od 7:30 do 16 hodin.
Pro zprostředkování hovoru či videohovoru s Vašimi blízkými, předání balíčku či obecných informací o Vašem blízkém volejte vedoucí úseku sociální práce Mgr. Petře Motlové na telefonní číslo 601 334 180 nebo sociální pracovnici Ing. Blance Hudákové na telefonní číslo 725 434 088 v době od 7:30 do 16 hodin
 
 

 

Od dnešního dne, tj. 4. 11. 2020 nabylo účinnosti mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které poskytovatelům vybraných sociálních služeb nařizuje provádět preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech klientů a dále u pracovníků, kteří přichází do přímého kontaktu s klienty. Testování bude opakováno 1x za 5 dnů.

V případě nepodrobení se testům hrozí klientům ze strany místně příslušné krajské hygienické stanice sankce. Pokud by se klient odmítl podrobit testům, musíme tuto skutečnost sdělit místně příslušné krajské hygienické stanici k dalšímu postupu, tj. příp. zahájení řízení o přestupku.

 

 

Na základě usnesení vlády jsou od 9. 10. 2020 návštěvy v Domově důchodců zakázány. Pro kontakt se svými blízkými můžete využít telefonického hovoru či videohovoru prostřednictvím Skype a WhatsApp. Zprostředkování komunikace je možné na základě předchozí domluvy se sociální pracovnicí. Nově zprostředkováváme hovory i o víkendu v čase od 14 do 17 hodin. Na hovory o víkendu se domlouvejte se sociálními pracovnicemi ve všední dny.

 

"Tablet od srdce"

  

 

Aktuální informace týkající se nákazy koronavirem naleznete na webových stránkách:

Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

 

Jak si správně umýt ruce

 

Informace pro cestovatele