Informace pro zájemce o službu

V současné době není možná osobní návštěva zařízení. Žádáme zájemce a žadatele o službu, aby pro dotazy využívali telefonický či emailový kontakt se sociálními pracovnicemi. Podání žádosti je možné poštou či naskenovanou a zaslanou e-mailem sociální pracovnici. 
V současné době také nejsou realizovaná sociální šetření formou osobních návštěvu u žadatelů.
Děkujeme za pochopení
 

Kontakty:

Sociální pracovnice 1. patro            Hana Šafářová, DiS.                      727 863 794

Sociální pracovnice 2. patro            Ing. Blanka Hudáková                    727 434 088

Sociální pracovnice 3. patro            Bc. Eliška Jakubcová                      727 863 774

Vedoucí úseku sociální práce          Mgr. Petra Motlová, DiS.                 601 334 180


 

1) Žadatel o sociální službu

 • Žádost si můžete vyzvednout přímo v našem domově v kanceláři sociálních pracovníků nebo si ji stáhnout:

Žádost o přijetí

Vyjádření lékaře

Vyjádření odborného lékaře

 

 • Žádost má jednotnou podobu pro oba typy služeb. V žádosti je třeba označit požadovaný typ sociální služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem). Bližší informace k jednotlivým službám jsou k dispozici v nabídce "Veřejný závazek", "Domov pro seniory", "Domov se zvláštním režimem".
 • Nedílnou součástí žádosti je "Vyjádření lékaře", které vyplňuje praktický lékař, případně ošetřující lékař léčebny pro dlouhodobě nemocné. U žádosti do domova se zvláštním režimem je nutné vyplnit "Vyjádření odborného lékaře" zprávu odborného lékaře (psychiatr nebo neurolog).
 • Žádost je možno doručit osobně nebo zaslat poštou. Máte-li zájem o prohlídku domova či bližší informace o službě, sociální pracovnice Vám je rády poskytnou, aby se Vám mohly plně věnovat, doporučujeme si předem dojednat termín schůzky, na základě kterého Vám garantujeme jejich přítomnost v Domově.
 • Je-li žádost doručena kompletní, garantujeme doručení oznámení o vyhovění/nevyhovění Vaší žádosti do 60 dnů od data přijetí kompletní žádosti.
 • Vyjádření lékaře a vyjádření odborného lékaře je konzultována se smluvním lékařem Domova, případně smluvním psychiatrem.
 • Čekací doba se na obou službách pohybuje zpravidla od 3 do 12 měsíců zejména v závislosti uvolněném lůžku, na míře potřebnosti péče žadatele o službu a vhodnosti uvolněného lůžka pro konkrétního žadatele.
 • V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte sociální pracovnice (viz. kontakty)

 

2) Výběr žadatelů z pořadníku a příjem žadatele so sociální služby

 • Vhodného žadatele vybírá na základě jeho nepříznivé sociální situace, míře potřebnosti péče a vhodnosti na uvolněné lůžko komise složená ze sociální pracovnice, vedoucí úseku zdravotních služeb a vedoucí úseku sociálních služeb.
 • Sociální pracovnice po předchozí domluvě navštíví žadatele v místě jeho současného pobytu.
 • Žadatel je zpravidla přijat do 10 pracovních dnů.

3) Co je potřeba si připravit před přijetím

Pro předání sociální pracovnici

 • poslední výměr důchodu (požaduje-li žadatel sníženou úhradu)
 • rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči (byl-li přiznán)
 • občanský průkaz
 • finanční obnos na zaplacení pobytu (platba probíhá na ekonomickém úseku)
 • kopii rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, ustanovení opatrovníka, kopii úředně ověřené plné moci, kopii rozhodnutí o jiné formě zastoupení v souladu s občanským zákoníkem

Pro předání všeobecné sestře

 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • zdravotní dokumentaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře

Pro předání koordinátorovi přímé péče

 • ošacení k označení (doporučený seznam ošacení a další užitečné informace ke stažení zde)